Baggrund, værdier og målsætning
Ribergaard Servicegartnere blev etableret 1. januar 1987 som en mindre anlægsgartner-/servicevirksomhed. Med årene er virksomheden vokset og indtager i dag en væsentlig rolle i branchen, hvor vi er kendte som en attraktiv og pålidelig samarbejdspartner. På nuværende tidspunkt tæller virksomheden ca. 5-8 kompetente medarbejdere i højsæsonen, og vi løser forskelligartede drifts- og anlægsopgaver for en lang række kunder, både offentlige og private. Ingen opgave er for stor, ingen opgave er for lille – og vi trives med komplicerede og udfordrende bestillinger.

Vi har især gjort os bemærket inden for offentlig udlicitering, hvor vi løbende vinder driftsopgaver, der placerer os i rollen som servicepartner for kommuner og andre offentlige instanser over det meste af landet. Pris og kvalitet er en afgørende faktor i konkurrencen om at vinde udliciteringer, og evnen til ”at tænke ud af boksen” og være omstillingsparat er vigtige elementer for at følge med tiden.

Derfor er det vores klare mål at fungere som en innovativ virksomhed, hvor nytænkning og nyskabelse er en naturlig del af hverdagen.

En af vores fornemmeste ambitioner er at yde professionel rådgivning og levere alsidige og kvalitetsbevidste ydelser til konkurrencedygtige priser. Høj service og godt håndværk går hånd i hånd hos os. Men dette kan ikke efterleves uden vores aktive og engagerede medarbejdere.

Politik/organisation – Fuld af faglig stolthed
Vores organisation bygger på en flad struktur, hvor mellem ledelse er skiftet ud med selvledelse. Tanken bag er at sætte den enkelte medarbejder og dennes jobsituation i centrum. Vi stræber efter glade og tilfredse medarbejdere, der går på arbejde fyldt med motivation og parate til at yde en helt igennem professionel og kvalitetsfyldt indsats. Netop medarbejderne står højt hos os, da de er det fundament virksomheden bygger på (vi ser vores medarbejdere som ressourcerne, der bærer virksomheden frem.) Under overskriften, tillid er bedre end kontrol, opererer vi med en virksomhedskultur, hvor medarbejderne inddrages, har stor medindflydelse og frihed. Denne tillid får medarbejderne til at ”vokse”, påtage sig ansvar og føle et stærkt ejerskab til arbejdsopgaverne, hvilket munder ud i en høj grad af faglig stolthed hos den enkelte medarbejder. Det er vores erfaring, at dedikerede og ansvarsfulde medarbejdere er medarbejdere, som trives. Vores gartnere er ikke kun kvalificerede og kompetente medarbejdere på papiret men også af sind – de involverer sig og brænder for at gøre et godt stykke arbejde. Vores trofaste kundegrundlag vidner om, at det betaler sig at have engagerede medarbejdere, der udfører et godt stykke håndværk og giver kunden en høj service.

Faglighed
Vi vægter faglighed højt. Vores team har en bred vifte af kompetencer inden for faget og er fuldt ud i stand til at varetage opgaver inden for deres områder. Når opgaver kræver andre kompetencer, end dem vi besidder, kobler vi eksterne samarbejdspartnere på projektet.

Netop den høje grad af faglighed gør vores gartnere i stand til at yde optimal faglig sparring med kunderne. Ved alle opgaver kan vi vejlede og oplyse kunderne om forhindringer og alternativer. Vi er ikke bange for at sige vores mening og guide kunden så resultater bliver perfekt for kunden.

Til at gøre kundernes ønsker til virkelighed, råder vi over en omfattende maskinpark med udstyr og specialværktøj. Vi bruger kun betonvarer, der er trekantmærkede og dermed under løbende kontrol.

Miljø
Vi er opmærksomme på vores ansvar overfor naturen, og slår os op som en virksomhed med en grøn profil. Dette kommer bl.a. til udtryk gennem valg af materialer og arbejdsmetoder. F.eks. fravælger vi i høj grad pesticider til fordel for termisk bekæmpelse af ukrudt (f.eks. gasbrænding/vanddamp).

Samfund - Grønt er godt
Siden 90’ernes udbredelse af udlicitering har vi været en fremtrædende medspiller for det offentlige., der i høj grad er med til at afløse den offentlige drift inden for vores fagområde. Dermed udfylder vi en vigtig, men ofte usynlig/ubemærket opgave i samfundet.

Vi er med til at sørge for, at samfundet er rart at være i. Det velbesøgte grønne område ved Skovsøen i Odense og den populære legeplads i Munkemose er eksempler på steder, hvor vi skaber smukke grønne rammer for byens borgere. (Måske tænker man ikke over, at græsset er velplejet eller at buskene er beskårede, når man færdes i grønne områder, men hvis det ikke var tilfældet, ville man bemærke det.)

Grønt er ikke kun godt for øjnene, vores krop har også godt af at komme udendørs i grønne omgivelser. Vi har en nyttig rolle i forhold til menneskers trivsel, og det er en opgave, vi tager alvorligt.

Det er dokumenteret, at grønt er godt: Statens Institut for Folkesundhed og Skov & Landskab har lavet et stort studie af, hvordan adgangen til grønne områder påvirker danskernes almene helbred. En af konklusionerne lyder, at der er en sammenhæng imellem helbredet, og hvor tæt man bor på grønne områder.

working2

working2

sne udenfor2